Genel Muhasebe Eğitimi - Online, Uygulamalı | 0216 450 02 02

Genel Muhasebe Eğitimi

Genel Muhasebe Eğitimi

Genel Muhasebe Eğitimi

İmpress bilişimin uzman kadrosu ile tanışın! Genel Muhasebe Eğitimi ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.
Genel Muhasebe Eğitimi birebir, sınıf ya da online olarak açılmaktadır. Güncel eğitim takvimi ve Genel Muhasebe Eğitimi için açılacak sınıflar için müşteri temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.

GENEL MUHASEBE

Muhasebe nedir?

Ekonomik faaliyetlerde bulunan küçük büyük tüm şirketlerin, kuruluşların, mali işlemlerini parasal olarak kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir sistemdir.

Bu eğitimde katılımcılara, tek düzen Hesap Planı çerçevesinde şirketlerin muhasebe departmanlarında ihtiyaç duyulan genel muhasebe uygulamaları bilgisi verilir.? Bir çok finans sürecini tek noktadan yönetebilmenizi sağlayan ve firmalar tarafından en çok tercih edilen muhasebe programı LUCA programını uygulamalı ve kapsamlı olarak öğrenebilirsiniz. Yine LUCA programının en çok kullanılan Bordro uygulaması da bu eğitim programında yer almaktadır. 

Bu kapsamlı ve uygulamalı eğitim programı sayesinde finans sektöründeki iş akışınızı kolaylaştırabilir, öğreneceğiniz kısa yollar ve ipuçları ile zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Bu eğitim kimler için uygundur?

Başta üniversitelerin İktisat, işletme, ekonometri gibi bölümlerinden ya da ticaret meslek liselerinden veya muhasebe, finans vb... ön lisans bölümlerinden mezun olanlar ve kariyerini muhasebe ve finans üzerine kurmak isteyen herkes için uygundur. 

Eğitimin Amacı:

Eğitimin amacı öncelikle muhasebenin temellerine hakim olmanız , ardından LUCA  programını etkin ve işlevsel bir şekilde kullanmanızı sağlamaktır. Eğitim kapsamında programın tüm modülleri kapsamlı olarak öğretilecektir. Muhasebenin de bir parçası olan bordro sisteminin de dahil olduğu eğitimimizle muhasebenin tüm süreçlerini teori ve uygulamalı yöntemlerle öğrenmiş olmanız hedeflenmektedir.

 

 

Genel Muhasebe & LUCA Eğitim İçeriği

Eğitim Süresi : Toplam 60 Saat

 

Modül 1: Muhasebe Kavramı ve Belgeler

 • Kavramlar
  • Muhasebe nedir? Muhasebenin unsurları ve Muhasebe Kavramları
 • Tacirler
  • Tacir Kavramı, Tacirlerin TTK ve VUK açısından sınıflandırılması
  • Tacirin Sorumlulukları ( Vergi Dairesine, SGK'ya ve Diğer Kurumlara karşı sorumluklar)
 • Belgeler
  • Ticari Belgeler   (e-İrsaliye ,e- Fatura, serbest meslek mk, gider makbuzu, kira kontratı, senetler Sözleşmeler .)     Muhasebede Kullanılan Belgeler
   • Fatura
   • Sevk İrsaliyesi
   • İrsalıyeli Fatura
   • Perakende Satış Belgeleri
   • Gider Makbuzu
   • Serbest Meslek Makbuzu
   • Tahsilat Makbuzu
   • Belgelerin Temin Edilmesi
   • Belgelerin Saklanması Ve İbrazı

 

Modül 2: Finansal Muhasebe

 • Tekdüzen Hesap Planı
  • Hesap Planına Genel Bakış
  • Hesap Türleri
 • Borç / Alacak Mantığı ve Hesaplar
  • Hesap Açma, borçlandırma, alacaklandırma ve hesap kapama
  • Borç Alacak Mantığı
  • Hesapların İşleyişi
  • Hesapların İşleyişi ile İlgi D.Kebir üzerinde çalışma
 • Defterler
  • İşletme Defteri ve İşletme Hesabı Özeti. - Örnekli çözüm
  • Bilanço Esasında Defter çeşitleri ve defterlerin tanıtılması
 • Bilanço
  • Bilanço Türleri, Bilançonun düzenlenişi ve -Sermaye Hesaplama
  • Gelir Tablosu ve Gelir Gider Mantığı
 • Dönem Başı İşlemleri
  • Envanter mantığı ve Bilanço Mantığı
  • Kuruluş ve Örgütleme Giderleri
  • Açılış Bilançosunun düzenlenmesi
  • Açılış Bilançosunun Yevmiye Defterine kaydı (açılış kayıtları)
  • Hesapların Defter-i Kebirde açılması
  • Konu ile ilgi örnek çözümleri
 • Dönem İçi İşlemleri
  • Kasa, Alınan Çekler, Bankalar, Verilen Çekler, Diğer Hazır Değerler, Hisse Senetleri
  • Alıcılar, Alacak Senetleri, Alacak Senetleri Reeskontu ve Şüpheli Ticari Alacaklar Hesapları
  • Mal Alış İşlemleri ( Alış, Alış giderleri, Alış iskontoları, Alış iadeleri)
  • Mal Satış İşlemeleri, Satış İadeleri, Satış iskontoları (Aralıklı ve Sürekli envanter yöntemine göre Satılan Malın Maliyeti)
  • Verilen ve Alınan Sipariş Avansları, Personel ve İş Avansları, Kasa sayım Noksan ve Fazlaları
  • Kdv Hesapları ve Kdv Tahakkuku ( İndirilecek, Hesaplan, Devreden ve Ödenecek Kdv)
  • Kdv Beyannamesinin düzenlenmesi ve yevmiye kayıtları
  • Duran Varlık Hesapları ( Binalar, Makineler, Taşıtlar, Demirbaşlar, Haklar, Özel Maliyetler
  • Amortisman Hesaplama Yöntemleri ve Kayıtları ( Birikmiş Amortismanlar) M.D V. satış kayıtları
  • Banka Kredileri, Satıcılar, Borç Senetleri, Ortaklardan Alacaklar, Ortaklara Borçlar hesapları
  • Ücret Bordrosu Kayıtları ( Ödenecek Vergi ve Fonlar, Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
  • Gider Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Kira kayıtları, Gelecek aylara ait giderler,  Gider tahakkukları
  • Muhtasar Beyannamenin düzenlenmesi ve stopajların ödenmesi. Bunlara ait yevmiye kayıtları
  • Sermaye hesabı, yasal yedekler (hesaplanışı ve kayıtları), Dönem net Kar/Zarar hesapları ile Şirketlerin kuruluş kayıtları
  • 7/A seçeneğine göre gider hesapları (750-760-770-780) Giderlerin kayıt edilmesi
 • Dönem Sonu İşlemleri
  • Mizanlar (Aylık, Geçici ve Kesin mizan)
  • Envanter İşlemeleri ve Dönem sonu Değerleme işlemleri. Düzeltme Kayıtları
  • Yansıtma işlemleri, Kar/Zararın bulunuşu
  • Gelir Tablosunun Düzenlenmesi, Kapanış Bilançosu ve kapanış kayıtları
  • Geçici verginin hesaplanması ve ödenmesi
  • Geçici Vergi Beyannamesi. Buna yönelik yevmiye kayıtları ve hesaplar. (193 - 371 nolu hesaplar)
  • Gelir vergisi ve Kurumlar Vergisinin Hesaplanması ve kayıt edilmesi.  ( 370 nolu hesap ve vergilerin tahakkuk ve ödeme kayıtları)
  • Geçmiş Yıllar Karları Zararları hesabıGelir Tablosunun ve Bilançonun Hazırlanması Beyannameler
   •  KDV beyannamesi
   •  Muhtasar beyannamesi
   •  E-beyanname bordro ve vergilendirme
   •  Bilançonun içeriği, tanımı, şekli
   •  Mali işlemlerin bilanço üzerinden izlenmesi

 

MUHASEBE UYGULAMA AMAÇ VE KONUSU

 • Program uygulamaya yönelik olarak Luca programı üzerinden örneklerle anlatılacaktır.
 • Mizan, Muavin Defterler , Gelir Tablosu Bilanço vb işlemler excel programı üzerinden anlatılacak olup muhasebe yanında ayrıca Excel programı etkin olarak kullanabilmesi amaçlanmıştır.
 • Monografiler üzerinden bir şirketin tüm muhasebesel süreçleri işlenecek ve katılımcının iş tecrübesi edinmesi sağlanacaktır.
 • Gelir Ve Kar Hesaplarının ve Tahsil Tediye Mahsup Fiş işlemlerinin esasları hakkında uygulamalar
 • Gider ve Zarar Hesaplarının Vergi Mevzuatı Açısından incelenmesi ve Gider kalemlerinin oluşturulması, Giderlerin ayrıştırılması K.K.E.Giderlerin. Mahiyeti ve Hesap Planında uygulaması.
 • Ücret Bordroları ve Hesap Pusulaları SGK işe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgeleri. SGK Rapor sorgulama ve Onaylama.
 • SGK Çalışanların Teşvik İşlemleri.
 • Kurs süresi içerisinde Gerçek belge ve Formlarla Muhasebe ve SGK Uygulamaları yapılacaktır.
 • Her Kursiyere Luca da şirket tanımlaması yapılıp. Dilediği yerde de giriş yapabilecektir.
 • Eğitim tamamlandıktan sonra eğitmenlerimizden 1 yıl sürekli sürekli danışmanlık alabilir.
 • Çalışma alanlarında da destek alınabilir.
 • Impress Akademi olarak eğitimlerimizin sonunda dijital sertifika vermekteyiz. Bu sertifika Impress Akademi kurum onaylı olarak, kişiye özel seri numarasıyla dijital kütüphanenize eklenmektedir.
 • Dijital sertifika, size sertifikanızı başta Linkedin olmak üzere sosyal platformlarda görünür kılarak CV’nizi güçlendirme imkanı sağlar.
 • Sertifier altyapısında oluşturulan kütüphanenizde tüm yetkinliklerinize, kazanımlarınıza ve kurs bilgilerine tek tuşla erişebilirsiniz.
 • Dilerseniz sertifikanıza PDF formatında da ulaşabilirsiniz.

İletişim Formu

BİZ SİZİ ARAYALIM