Veri Bilimi ve Önemi

Veri Bilimi ve Önemi

  • Veri Bilimi ve Önemi
Veri Bilimi ve Önemi

Veri Bilimi ve Önemi

21. yüzyılın petrolü olan veri ve veri biliminin önemi her geçen gün daha da artıyor ve küçük ya da büyük tüm şirketler, bu büyük veri çağında, rekabetçi olmak, hizmet kalitesini arttırmak, yeni ürünleri piyasaya sunmak ve müşteri memnuniyetini arttırmak için daha fazla yatırım yapıyor. Günümüzde, verilerin toplanması ve işlenmesi hususunda gerekli yatırımları yapmayan, aksiyonları almayan şirketlerin gelecekte ayakta durabilmesi ve karlılıklarını devam ettirebilmesi pek mümkün görünmüyor. 


PEKİ VERİ BİLİMİ NASIL ÇALIŞIYOR?
Veri bilimi, en basit anlamda, ham halde olan verileri, çeşitli kaynaklardan toplayıp bu verileri çeşitli algoritmalar, araçlar kullanarak anlaşılabilir, işlenebilir ve kullanılabilir hale getirmektir. Veri bilimi ile uğraşan kişilerin başta matematik, istatistik olmak üzere gelişmiş bilgi işlem ve görselleştirme konularında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Toplanan veriler öncelikle çeşitli algoritmalar ve araçlar kullanılarak modellenir sonrasında ise bu veriler kolay anlaşılabilir olması için görselleştirilir. Tabi ki bu süreçte veri bilimcileri makine öğrenmesi, derin öğrenme ve yapay zeka algoritmalarını büyük ölçüde kullanırlar. 
 
VERİ BİLİMİNİN AŞAMALARI VE YAŞAM DÖNGÜSÜ
 
Temel olarak veri bilimi süreci 5 aşamadan meydana gelmektedir. 
 
Birinci aşama; veri yakalama aşamasıdır. Bu aşamada veriler çeşitli kaynaklardan toplanır ve toplanan bu veriler işlenmek üzere kullanılacak olan sistemlere aktarılır.
 
İkinci aşama; bakım aşamasıdır. Bu aşamada veri ambarları oluşturulur, veriler temizlenir, işlenmek üzere hazırlanır.
 
Üçüncü aşama; süreç aşamasıdır. Bu aşamada veriler modellenir, veriler sınıflandırılır ve özetleme işlemleri yapılır. 
 
Dördüncü aşama; iletişim aşamasıdır. Bu aşamada, kullanılabilir hale getirilmiş olan veriler görselleştirilir, raporlamalar yapılır ve karar verme mekanizmaları işletilir.
 
Beşinci ve son aşama ise; analiz aşamasıdır. Bu ana kadar olan tüm aşamaları tamamlamış olan veriler üzerinde tahmine dayalı analiz, regresyon ve diğer analiz süreçleri yapılır.
 
Her geçen gün önemi daha da artan veri bilimi geleceğin de en önemli konularının başında gelmektedir ve her geçen gün veri bilimi ile uğraşan profesyonellere olan ihtiyaç daha da artmaktadır.
 

BİZ SİZİ ARAYALIM