Yazılım Projelerinin Yönetimi Eğitimi - Online, Uygulamalı | 0216 450 02 02

Yazılım Projelerinin Yönetimi Eğitimi

Yazılım Projelerinin Yönetimi

Yazılım Projelerinin Yönetimi Kursları

Impress Akademi'nin "Yazılım Projelerinin Yönetimi Eğitimi", yazılım geliştirme projelerinde çalışan profesyoneller için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Bu eğitim, katılımcılara yazılım projelerini planlama, uygulama ve kontrol etme becerileri kazandırmayı amaçlar. Kurs süresince, katılımcılar proje yönetimi süreçlerini ve tekniklerini öğrenirler. Ayrıca, proje kapsamı yönetimi, zaman yönetimi, maliyet yönetimi, kalite yönetimi ve risk yönetimi gibi konuları ele alırlar.

"Yazılım Projelerinin Yönetimi Eğitimi", sektörde deneyimli proje yöneticileri ve yazılım geliştirme uzmanları tarafından verilir. Bu sayede katılımcılar, gerçek dünya projelerinden örneklerle teorik bilgiyi uygulamada kullanma fırsatı bulurlar. Yazılım projelerini daha etkili bir şekilde yönetmek ve başarıya ulaştırmak isteyenler için en iyi kurslardan biridir.

Yazılım Projelerinin Yönetimi Nedir?

Bir yazılım projesinin başarılı olabilmesi için en önemli konular, projede doğru metodoloji uygulanması, maliyetlerin etkin yönetimi, projenin zaman hedefinin tutturulması ve planlanan bütçe içerisinde projenin sonlandırılmasıdır. Birçok projenin başarısız olmasının en önemli etkenleri bu konuların doğru ve etkin bir şekilde yönetilememesidir.  

Eğitimin amacı nedir?
Bu eğitimin amacı, projelerin en etkili ve verimli şekilde nasıl yönetileceğini, oluşan aksaklıkların nasıl çözüleceğini, zaman yönetiminin nasıl yapılması gerektiğini katılımcılara aktarmaktır.

Eğitim kimler için uygundur?
Proje Takım Liderleri, proje Yöneticileri, sistem yöneticileri, bilgi işlem müdürleri vs. ile birlikte proje yönetimi konularında kendilerini geliştirmek ve ilerletmek isteyen tüm sektör profesyonellerine uygundur. 

Eğitim İçeriği 
Eğitim süresi: 24 Saat (4 Gün) Ön koşul: İş Deneyimi 

 • Genel Yönetim kavramları 
 • Proje, Program ve Portföy Yönetimi kavramlar 
 • Yanlış bilinenen ve varsayımı yapılan bilgiler hakkında açıklamalar 
 • BT projelerinde uygulanan anti-pattern’lar 
 • Bir BT projesinde, proje yönetiminde geçilen Başlatılma / Planlama / Gerçekleme / İzleme ve Kontrol Etme / Kapanış evreleri ile tanışıp, bu evrelerde dikkat edilmesi gereken hususlar ve bunların proje çıktısına etkileri. 
 • Baştan sona sistem geliştirme yaşam döngüsünün tüm adımlarını - Gereksinimlerin Toplanması, Gereksinimlerin Analizi, Fonksiyonel Tasarım, Teknik Tasarım Geliştirme, Fonksiyonel Test, Teknik Test, Dokümantasyon, Eğitim, Kullanıcı Kabul Testi, Canlıya Alma ve her adımda proje yönetimi perspektifinden dikkat edilmesi gereken unsurlar 
 • Scrum, XP, RUP, MFS, PRINCE 2 gibi Alternatif sistem geliştirme metodolojileri ve bunların farkları, fayda ve eksiklikleri. 
 • Sistem gereksinimlerinin toplanması sırasında oluşan eksikliklerin giderilmesi . 
 • Sistem geliştirme sırasında çıkabilecek risklerin önceden saptanıp gereksi önleyici ve düzeltici faaliyetlerin nasıl alınabileceği. 
 • Riskler dışıda oluşabilecek fırsatların değerlendirilmesi. 
 • Sistem geliştirme sırasında ve sonrasınde verilecek destek için proje dahilinde dikkat edilmesi gereken konular. 
 • Canlı sisteme destek verirken yönetilmesi gereken önemli noktalar 
 • Yazılım sistemlerinde yeni sürüm çıkarıldığında yada planlandığında önceki sürümler ile aralarında dikkat ve kontrol edilmesi gereken noktalar ve bunların yönetilmesi ile ilgili teknikler. 

İletişim Formu

BİZ SİZİ ARAYALIM