SQL Server 2016 ile İş Zekası Uygulamaları  Eğitimi - Online, Uygulamalı | 0216 450 02 02

SQL Server 2016 ile İş Zekası Uygulamaları  Eğitimi

SQL Server 2016 ile İş Zekası Uygulamaları 

SQL Server 2016 ile İş Zekası Uygulamaları  Kursları

Impress Akademi'nin SQL Server 2016 ile İş Zekası Uygulamaları Eğitimi, veri analizi ve iş zekası çözümleri geliştirmek isteyenler için tasarlanmış kapsamlı bir program sunar. Bu eğitim, katılımcılara SQL Server 2016'nın iş zekası (BI) araçlarını kullanarak veri analizi, rapor oluşturma ve iş zekası çözümleri geliştirme becerilerini kazandırır. Kurs süresince, katılımcılar SQL Server Analysis Services (SSAS), SQL Server Integration Services (SSIS) ve SQL Server Reporting Services (SSRS) gibi BI bileşenlerini kullanarak çok boyutlu veri modelleri oluşturmayı, veri entegrasyonunu gerçekleştirmeyi ve etkili raporlar hazırlamayı öğrenirler. Ayrıca, katılımcılar veri madenciliği tekniklerini ve iş zekası uygulamalarını optimize etme stratejilerini de ele alırlar.

SQL Server 2016 ile İş Zekası Uygulamaları Eğitimi, sektörde deneyimli iş zekası uzmanları tarafından verilir ve interaktif derslerle desteklenir. Bu sayede katılımcılar teorik bilgiyi uygulamada kullanma fırsatı bulurlar. Veri analizi ve iş zekası çözümleri geliştirmek isteyenler için en iyi kurslardan biridir.

SQL Server 2016 ile İş Zekası Uygulamaları 
MSSQL, Microsoft tarafından yayınlanan ve kuruluşlarda yaygın olarak kullanılan bir veritabanı yazılımı paketidir. Tipik olarak, verileri tablolarda, sütunlarda ve satırlarda depolayan ilişkisel bir veritabanı motorudur. Verileri içe aktarmak, dışa aktarmak ve dönüştürmek için bir veri taşıma aracı olan Entegrasyon Hizmetleri (SSIS) ve rapoları oluşturmak için kullanılan Raporlama Hizmetleri (SSRS) içerir. Bu bağlamda Microsoft SQL Server’ın sunmuş olduğu servisler ve özelliklerin çok yönlülüğü ile iş zekası uygulamaları ve ileri seviye çok daha esnek raporlama imkanı elde edilir.  

Eğitimin amacı nedir?
Kullanıcılara MS SQL Server veritabanını kullanarak etkili iş zekası uygulamaları ve raporlar oluşturmasını sağlamaktır.

Eğitim kimler için uygundur?
Yazılım geliştiriciler, iş zekası uzmanları, raporlama uzmanları başta olmak üzere tüm sektör profesyonellerine uygun bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği
Eğitim süresi: 30 Saat (5 Gün) 
Ön Koşul:
Temel Veritabanı Bilgisi 

 • Veri Ambarı Tasarlamak 
  • Veri Ambarı Nedir? 
  • Veri Ambarı Projesine Başlamak 
  • Veri Kalitesi ve Master Veri Yönetimi 
  • Veri Ambarı Mantıksal Tasarımı 
  • Star ve Snowflake Schema 
  • Time Dimension Kavramı 
  • Veri Ambarının Fiziksel Tasarımı 
 • Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) 
  • İş Zekası Uygulamalarında SSIS’in Konumu 
  • SSIS Servislerine Giriş 
  • SSIS Paketlerinin Geliştirilmesi 
  • Kontrol Akışının Sağlanması 
  • Veri Akışının Gerçekleştirilmesi 
  • SSIS Paketlerinde Loglama 
  • Hata Ayıklama ve Hata Yönetimi 
  • Checkpoint ve Transaction Yönetimi 
  • Paketlerin Dağıtımı ve Devreye Alınması 
  • Master Data Service Kullanımı 
  • Veri Üzerince Temizleme İşlemleri Gerçekleştirmek 
  • Paketlerin Yönetimi ve Güvenliği 
 • SQL Server Analiz Servisleri ve İş Zekası 
  • Veri Ambarı ve OLAP kavramı 
  • OLAP Veritabanlarının Hazırlanması 
  • OLAP Mimarisi ve Yapılar, Servisler 
  • Çok Boyutlu Analiz Projesi Oluşturma 
  • OLAP Küpleri ve Boyutlarla Çalışma 
  • Dimension ve Küp Dataları Oluşturmak 
  • Küp Ölçüleri(Measures) ve Küp Ölçü Grupları(Measure Groups) İle Çalışmak 
  • Partition Kavramı, Küpleri Ayırmak 
  • MDX ile Hesaplamalı Alanlar 
  • Sanal Küplerle Çalışmak 
  • OLAP istemcisi olarak Excel 
  • Action, Drillthrough ve Writeback kavramları 
  • OLAP Çözümlerini Dağıtmak 
  • Veri Madenciliğine Giriş 
  • MDX'e Giriş 
  • Tabular Model Analysis Services 
  • Tabular Data Model ve PowerPivot Kavramı 
  • Vertipaq ve DirectAccess 
  • Tabular Data ve PowerPivot Projesi Hazırlama 
  • DAX (Data Analyses Expression)’a Giriş 
 • MDX(Multi Dimansional eXpression) ile OLAP Verilerini Sorgulamak 
  • MDX nesnelerini Anlama 
  • MDX İfadelerini Kullanma 
  • OLAP Küplerinden Değer Alma 
  • Basit MDX Sorguları Oluşturmak 
  • Set ifadelerini Oluşturmak ve Yönetmek 
  • Gruplamalı Fonksiyonları Kullanmak 
  • MDX Sorguları ile Örnek Uygulama 
  • Hesaplamalı Hücereleri Kullanmak 
  • SQL Server BI Development Studio 
  • NET ile Analiz Servisi Veri Küplerine Erişmek ve İşlem Yapmak 
 • SQL Server Reporting Services ile Raporlama 
  • Reporting Service Mimarisine Bakış 
  • Veri Kaynağı Hazırlamak (Shared Data Source) 
  • Rapor Tasarlama Aracına Giriş 
  • Rapor Tasarlama Bölümleri 
  • Basit bir Rapor Oluşturma 
  • Raporları Görüntüleme ve Dağıtma 
  • Formüller 
  • Gruplamalı Raporlar 
  • Alt Raporlarla Çalışmak 
  • Graifk Raporlar Çıkarmak 
  • CrossTab raporlar 
  • Raporların Dağıtılması 
  • Raporlara Programatik Erişim 
  • OLAP Küpleri Üzerinen Görsel Rapor Üretmek 
  • PowerView Kullanımı 
  • PoverView Kullanımı ile Görselleştirme 
  • PoverView ile Interaktif Raporlar 
  • Excel Üzerinden Analiz Servislerine Erişmek 

İletişim Formu

BİZ SİZİ ARAYALIM