SAP Lojistik Modülleri (MM – PP - SD) Eğitimi  - Online, Uygulamalı | 0216 450 02 02

SAP Lojistik Modülleri (MM – PP - SD) Eğitimi 

SAP Lojistik Modülleri (MM – PP - SD) Eğitimi 

SAP Lojistik Modülleri (MM – PP - SD) Eğitimi 

İmpress bilişimin uzman kadrosu ile tanışın! SAP Lojistik Modülleri (MM – PP - SD) Eğitimi  ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.
SAP Lojistik Modülleri (MM – PP - SD) Eğitimi  birebir, sınıf ya da online olarak açılmaktadır. Güncel eğitim takvimi ve SAP Lojistik Modülleri (MM – PP - SD) Eğitimi  için açılacak sınıflar için müşteri temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.

SAP Lojistik Modülleri (MM – PP - SD) Eğitimi SAP, şirket içerisindeki finans ve muhasebe başta olmak üzere, lojistik, insan kaynakları, maliyet gibi tüm iş süreçlerinin yönetimi ve organizasyonunu sağlayan bir ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımıdır. Lojistik modülleri olarak adlandırılan MM (Malzeme Yönetimi), PP (Üretim Planlama) ve SD (Satış Dağıtım) modülleri SAP kullanan şirketlerdeki, tüm lojistik süreçlerinin yönetilmesini sağlayan, SAP sistemi içerisindeki en önemli ana modüllerdendir.  
SAP MM (Malzeme Yönetimi), SAP Malzeme Yönetimi modülü olup, şirketlerin satın alma, tedarik işlerinin yönetilmesi için kullanılır. Satış ve Dağıtım, Üretim Planlama, Bakım Onarım, Depo Yönetimi gibi modülleri içeren lojistiğin modüllerinin temel modülüdür. 
SAP PP (Üretim Planlama), SAP lojistik modüllerinin temel modüllerden biridir ve kapasite planlama, malzeme planlama, üretim planlaması, malzeme listesi ve mal hareketi gibi planlama süreçleri ile ilgilenir. SAP PP modülü, Malzeme Listesi (BOM) etkinliği, iş merkezi ve yönlendirme için gerekli ana verileri işler ve ayrı bir bileşende tutar.
SAP Satış ve Dağıtım, SAP ERP sisteminin temel bileşenlerinden biridir ve bir işletmedeki tüm ürün ve hizmetlerin nakliyesini, faturalandırılmasını ve satışını yönetmek için kullanılır.
SAP Satış ve Dağıtım modülü, tekliften, satış siparişine ve ürün veya hizmetin faturalandırılmasına kadar müşteri ilişkilerini yöneten SAP Lojistik modülünün bir parçasıdır. Bu modül, SAP Malzeme yönetimi ve Üretim Planlama modülleri ile yakından entegredir.
 

Eğitimin amacı nedir?
Dünyanın en büyük ERP yazılımı olan SAP’nin lojistik süreçlerindeki temel modülleri olan MM (Material Management), PP (Production Planning), SD (Sales and Distribution) modüllerini tüm ayrıntıları ile katılımcılara öğretmek amacıyla oluşturulmuş bir eğitimdir.


Kimler için uygundur?
Lojistik departmanında çalışan lojistik uzmanları, satın alma uzmanları ve bu konularda kariyer hedefi olan herkes için uygun bir eğitimdir.


Eğitim İçeriği
Eğitim Süresi: 
ONLİNE BİREYSEL 35 DERS SAATİ
SINIF / ONLİNE GRUP 55 DERS SAATİ

 • MALZEME YÖNETİM MODÜLÜ TANITIMI 
 • ANA VERİLER 
  • Malzeme ana verisi
  • Malzeme Yaratma
  • Malzeme Görüntüleme
  • Satıcı ana verisi
  • Satıcı Yaratma-Satın alma Görünümü
  • Satıcı Görüntüleme
  • Bilgi Kaydı
 • SATINALMA VE İADELER 
  • Satın alma talebi
  • Satın alma Talebi Yaratma (Belirlenen Satıcılardan)
  • Satın alma Talebi Yaratma (Çerçeve Sözleşme Referanslı)
  • Satın alma Talebi Değiştirme
  • Satın alma Talebi Görüntüleme
  • Satın alma Talebi Onaylama
  • Tek Tek Onay 
  • Toplu Onay 
  • Satın alma Talebi Çıktısı
  • Açık Satın alma Taleplerinin Kapatılması
  • Favoriler Listesinin Bakımı
  • Teklif talebi/ teklif
  • Satın alma Siparişi
  • Satın alma Siparişinin Yaratılması (Stoklu Satın alma)
  • Satın alma Siparişinin Yaratılması (Stoklu Nakil Satın alma Siparişi)
  • Satın alma Siparişinin Onaylanması
  • Tek tek onaylama 
  • Toplu Onaylama 
  • Satın alma Siparişinin Değiştirilmesi
  • Satın alma Siparişinin Görüntülenmesi
  • Sözleşme
  • Çerçeve Sözleşme Yaratma Talebi Açma
  • Çerçeve Sözleşme Yaratma
  • Çerçeve Sözleşme Onayı
 • STOK YÖNETİMİ 
  • Mal girişi
  • Stoklu Depo Mal Girişi
  • Ters Kayıt
  • Mal çıkışı
  • Tahditsiz Kullanımdan Hurdaya Çıkış
  • Ters Kayıt
  • Nakil kayıtları
  • Kalite Kontrolden Tahditsiz Stoğa Mal Transferi
  • Bloke Stoktan Kalite Kontrol Stoğuna Kayıt
  • Bloke Stoktan Tahditsiz Stoğuna Kayıt
  • Depolararası Stok Nakli
  • Stok Nakli Siparişi
  • Mal Girişi Bakleyen Stok Nakli Siparişlerini (SAS) Görüntüleme
 • LOJİSTİK FATURA KONTROLÜ 
  • Fatura Girişi
   • Fatura Belgesinin Görüntülenmesi (MIR4)
 • RAPORLAR 
  • Stoğa Genel Bakış (MMBE)
  • Malzeme Belgesi Listesi (MB51)
  • Malzeme İçin Depo Stokları Görüntüsü (MB52)
  • Malzeme Belgesini Görüntüleme (MB03)
  • Malzemeye İlişkin Muhasebe Belgesi (MR51) Satın alma Raporları Listesi 
  • SAT raporu
  • SAS raporu
 • ÖRNEK ÖZET SENARYO (WORKSHOP / ALIŞTIRMA ÇALIŞMASI) 
 • ÜRETİM PLANLAMA MODÜLÜ TANITIMI 
 • ANA VERİLER 
  • PP Malzeme görünümleri
  • Ürün Ağacı (BOM-Bill of Materials)
  • Ürün ağacı yapısı
  • Çok kademeli ürün ağacı (Multi-Level BOMs)
  • Malzeme Kullanım Listesi (Where-used list)
  • İş yerleri (Work Centers)
  • İş yeri kullanımı
  • İş planları (Routing – Task Lİsts)
  • İş planı yapısı
  • Üretim versiyonları
 • PLANLAMA 
  • Satış planlaması / Kaba planlama
  • Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP)
  • Talep yönetimi
  • Make-To-Stock Planlama Stratejileri
   • Net ihtiyaç planlaması 
   • Brüt ihtiyaç planlaması 
   • Parti büyüklüğüne göre üretim 
   • Son montaj ile planlama 
   • Sipariş üzerine üretim olmadan son montajsız ön planlama 
  • Make-To-Order Planlama Stratejileri
   • Sipariş üzerine üretim 
   • Sipariş üzerine son montajsız ön planlama 
 • Ana üretim planlama (Master Production Scheduling)
 • Kapasite planlama ve hat dengeleme
 • Uzun dönemli planlama (LTP)
 • ÜRETİM 
  • Üretim yönetim süreci (Shop Floor Management)
  • Üretim siparişi yaratma / değiştirme
  • Üretim siparişini onaylama (Release)
  • Üretim siparişlerinin yazdırılması (Printing)
  • Malzeme hazıredimi (Material Staging)
  • Üretim siparişi teyidi (Confirmation)
  • Üretim siparişi için mal girişi (Goods Receipt)
 • RAPORLAMA & TOPLU İŞLEME 
  • Üretim sipariş bilgi sistemi
  • Malzeme listesi (MM60)
  • Toplu işleme (COHV)
 • ÜRETİM MALİYET TANIMLAMALARININ YAPILMASI 
  • Ürün ağacından gelen maliyetin hesaplanması
  • Üretim versiyonlarından gelen maliyetin hesaplanması 
 • ÖRNEK ÖZET SENARYO (WORKSHOP / ALIŞTIRMA ÇALIŞMASI) 
 • SATIŞ DAĞITIM MODÜLÜ TANITIMI 
 • ANA VERİLER 
  • Müşteri ana verileri
  • Müşteri Ana verisi Yaratma 
  • Müşteri Ana verisinde Değişiklik 
  • SD Alanı Kavramı 
  • Satış Bürosu ve Satış Grupları 
  • Muhatap Rolleri 
  • Müşteri Ana verisinde SD Görünümlerinin Yaratılması 
  • Müşteri Şirket Kodu Verisinin Yaratılması 
  • Müşterinin Silmek Üzere İşaretlenmesi 
  • Müşteri blokajı 
  • Müşteri Kredi Limiti Kontrol Verisi Tanımlanması 
  • Malzeme ana verileri
  • Malzemeyi Temel Verileri İle Yaratma 
  • Alternatif Ölçü Birimleri 
  • Malzemenin SD Görünümlerinin Yaratılması 
  • Malzeme Ana verisinde Değişiklik 
  • Müşteri Malzeme Bilgi Kaydı Yaratma 
  • Fiyat ana verileri
  • Satış Fiyat Koşulu Yaratma /Fiyat Listesi 
  • Malzeme Fiyat Listesi 
  • Müşteri Fiyat Listesi 
  • Satış Fiyat Koşulu Değiştirme 
  • Satış Fiyat Koşulu Silme 
  • İndirim Koşulu Yaratma 
  • KDV Koşulu Yaratma 
  • Ödeme Koşulları
 • SATIŞ SÜREÇLERİ 
  • Teklif talebi
  • Teklif
  • Sipariş
  • Teslimat Planı
  • Sözleşme
  • İadeler
  • Bedelsiz Sipariş (Numune)
  • Sipariş Aşamasında Stok Yeterliliği Kontrolü (Kullanılabilirlik Kontrolü)
  • Fiyatlandırma İşlemi (otomatik ve manuel)
 • SEVKİYAT SÜREÇLERİ 
  • Teslimat Yaratma
  • Teslimatta Değişiklik
  • Sevkiyat Noktası ve Yükleme Noktası Kavramları
  • Mal Çıkışı
  • İrsaliye Çıktısı
  • Mal Çıkışı Ters Kaydı
  • Teslimatı Silme
  • Stok Nakil Siparişi Süreci
  • İade Mal Teslimat Süreci
  • Sipariş Belge Akışı
 • FATURALAMA 
  • Faturalama Metodları
  • Satış Faturası Yaratma – Manuel
  • Fatura Çıktısı
  • Fatura Ters Kaydı
 • RAPORLAR 
  • Lojistik bilgi sistemi raporları (COGI) 
 • SAP SİSTEMİNDE DEPO SAYIM İŞLEMLERİ 
  • Fiziksel Envanter yaratılması 
  • Sayım işlemi yapılması ve fark listesinin oluşturulması 
 • ANA VERİ TOPLU İŞLEMLERİ 
  • Toplu olarak malzeme kodlarının yaratılması
  • Toplu olarak malzeme kodlarında değişikliklerin yapılması
  • Toplu olarak malzeme kodlarının tanımlama / bakım işlemlerin yapılması

DERS SAATİNİN MODULLERE GÖRE AÇILIMLARI 
ONLİNE BİREYSEL 35 DERS SAATİ 

 • MM 15 Saat 
 • PP 10 Saat 
 • SD 10 Saat 

SINIF / ONLİNE GRUP 55 DERS SAATİ 

 • MM 25 Saat 
 • PP 20 Saat 
 • SD 10 Saat 
 • Impress Akademi olarak eğitimlerimizin sonunda dijital sertifika vermekteyiz. Bu sertifika Impress Akademi kurum onaylı olarak, kişiye özel seri numarasıyla dijital kütüphanenize eklenmektedir.
 • Dijital sertifika, size sertifikanızı başta Linkedin olmak üzere sosyal platformlarda görünür kılarak CV’nizi güçlendirme imkanı sağlar.
 • Sertifier altyapısında oluşturulan kütüphanenizde tüm yetkinliklerinize, kazanımlarınıza ve kurs bilgilerine tek tuşla erişebilirsiniz.
 • Dilerseniz sertifikanıza PDF formatında da ulaşabilirsiniz.

İletişim Formu

BİZ SİZİ ARAYALIM