Proje Ekipleri Proje Oryantasyon Eğitimi - Online, Uygulamalı | 0216 450 02 02

Proje Ekipleri Proje Oryantasyon Eğitimi

Proje Ekipleri Proje Oryantasyon

Proje Ekipleri Proje Oryantasyon Kursları

Impress Akademi'nin "Proje Ekipleri: Proje Oryantasyon Eğitimi", proje yönetimi süreçlerine katılan ve proje başlangıcında yer alan tüm ekip üyeleri için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Bu eğitim, katılımcılara proje sürecinin başlangıcında gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Kurs süresince, katılımcılar proje yönetimi temel kavramları, proje planlama süreçleri ve proje hedeflerini belirleme stratejileri gibi konularda eğitilirler. Ayrıca, katılımcılar proje ekiplerinin oluşturulması ve işbirliği stratejilerini öğrenirler.

"Proje Ekipleri: Proje Oryantasyon Eğitimi", sektörde deneyimli proje yöneticileri ve uzmanları tarafından verilir. Bu sayede katılımcılar, gerçek dünya senaryoları ve pratik uygulamalarla teorik bilgiyi güçlendirme fırsatı bulurlar. Projeye yeni başlayan ekip üyeleri ve proje yönetimi süreçlerine daha iyi adapte olmak isteyenler için en iyi kurslardan biridir.

Proje Ekipleri Proje Oryantasyon Eğitimi Nedir?

Projelerin başarıya ulaşmasındaki temel etmen, proje yöneticisi – proje ekibi iş birliğinin tam ve sağlıklı olarak sağlanmasıdır. Bu eğitimde, proje yönetiminden ziyade, projelerin başarıya ulaşması için gerekli olan yönetici – ekip işbirliğinin nasıl olması ve en verimli şekilde nasıl kurgulanması gerektiği anlatılmaktadır.

Eğitimin amacı nedir?
Bu eğitimin amacı, proje bazlı çalışmalarda proje takımında görev alan profesyonellerin, görevlendirilmiş proje yöneticileri ile işbirliği içerisinde etkin ve verimli biçimde çalışmalarını sağlayacak perspektifi kazandırmak ve projelerin başarı olasılığını artırmaktır.

Kimler için uygundur? 
Projelerde görev alan, proje bazlı çalışan tüm profesyonellere uygundur.

Eğitim İçeriği
Eğitim süresi: 12 Saat (2 Gün) 
Ön Koşul: Yok 

Temel Kavramlar 

 • Proje 
 • Program 
 • Portföy 
 • Operasyon 
 • Yönetim 
 • Proje Yönetimi 
 • Fikir 
 • Problem 
 • Fırsat 
 • Tehdit 
 • İş Vakası 
 • Proje Yönetimi ve Proje Süreci 
 • Temel Çizgi 

Projenin Temel Aşamaları 

 • Projenin Başlatma Aşaması 
 • Projenin Planlama Aşaması 
 • Projenin Yürütme Aşaması 
 • Projenin Kapanış Aşaması 
 • Projeler ve Fazlar 

Proje Organizasyonu 

 • Proje Sponsoru 
 • Proje Yürütücüsü 
 • Proje Yönlendirme Komitesi 
 • Proje Yöneticisi 
 • Proje Şampiyonu 
 • Fonksiyonel Yöneticiler 
 • Tedarikçiler 
 • Değişiklik Kontrol Komitesi 
 • Proje Takımı 
 • Proje Koordinatörü 
 • Proje Sorumlusu 
 • Matris Organizasyon 

Projenin Temel Bileşenleri 

 • Amaç 
 • Hedef 
 • Ürün Kapsamı ve İş Kapsamı 
 • Efor, Süre ve Takvim 
 • Maliyet ve Bütçe 
 • Ürün Kalitesi ve Süreç Kalitesi 
 • İnsan Kaynakları 
 • Diğer Kaynaklar 
 • Paydaş ve Paydaş Kayıt Defteri 
 • Risk ve Risk Kayıt Defteri - RFP 
 • Sözleşme Tipleri 

Proje Yöneticisinin ve Proje Ekibinin Görevleri 

 • Proje Başlatma Aşaması 
 • Proje Planlama Aşaması 
 • Proje Yürütme Aşaması 
 • Proje Kapanış Aşaması 

İletişim Formu

BİZ SİZİ ARAYALIM