PRINCE2® Foundation and Practitioner Eğitimleri - Online, Uygulamalı | 0216 450 02 02

PRINCE2® Foundation and Practitioner Eğitimleri

PRINCE2® Foundation and Practitioner Eğitimleri

PRINCE2® Foundation and Practitioner Eğitimleri

PRINCE2® Foundation ve Practitioner eğitimlerimizde aşağıda yer alan konuları öğreneceksiniz:

 1. Projelere ve PRINCE2®'ye İlişkin Temel Kavramları Anlama
 • Proje Yönetimi İle İlgili Kavramlar
 • PRINCE2®'nin Entegre Unsurlarının Tanımı
 • Bir Proje ve Proje Yönetiminin Tanımı
 • Proje Performansının Yönleri
 • Teslimat Yaklaşımlarının Tanımı
 • Neden Proje Yönetiminin Kullanıldığı Anlatımı
 • Karşılanması Tasarlanmış Ortak Zorluklar
 • Bir Projenin Karakteristikleri
 • Proje Bağlamında ve Proje Ortamında Projeler
 • PRINCE2®'nin Özellikleri ve Faydaları

 

 1. PRINCE2® İlkeleri ve Yönetim Temellendirmesi?
 • PRINCE2® İlkeleri
 • Sürekli İş Gerekçesi
 • Deneyimden Öğrenme
 • Tanımlanmış Roller, Sorumluluklar ve İlişkiler
 • Aşamalar Halinde Yönetme
 • İstisnai Durumda Yönetme
 • Ürünlere Odaklanma
 • Projeye Uyarlamak
 • Bir Projede Uyarlama, Kimin Sorumlu Olduğu Bulma ve Uyarlama Kararlarının Nasıl Belgelendiği Öğrenme

 

 1. Başarılı Projelerde İnsanların Öneminin Anlaşılması
 • İnsan Unsuru İle İlgili Kavramlar
 • Kurumsal Ekosistem
 • Proje Ekosistemi
 • Değişim Yönetimi
 • Stakeholder
 • Kültür
 • İşbirliği ve Birlikte Yaratma
 • Liderlik
 • Yönetim
 • İnsan Unsuru İle İlgili Kavramlar Arasındaki Fark
 • Projedeki İnsanlar ve Projeden Etkilenen İnsanlar
 • Liderlik ve Yönetim
 • İnsan Unsuru İle İlgili Ana Kavramlar
 • Değişim Yönetimi ve Önemi
 • Stakeholder Katılımı
 • İletişim
 • Çeşitlilik, Yetenek ve Yeterlilik İçeren Etkili Takımların Amacı
 • Projelerin Destek Unsurlarını Desteklemek İçin Yönetim Ürünlerinin Amacı
 • PID: Değişim Yönetimi Yaklaşımı
 • PID: İletişim Yönetimi Yaklaşımı
 • İnsan Unsurlarının Diğer PRINCE2® Unsurlarıyla Entegresi

 

 1. PRINCE2® Uygulamalarının Proje Boyunca Uygulanması
 • PRINCE2® Yönetim Ürünlerinin Amacı
 • ‘İş Durumu’ Uygulamasının Amacı
 • ‘İş Durumu’ Uygulaması ve İlkeler Arasındaki İlişkiler
 • ‘İş Durumu’ Uygulamasını Desteklemek İçin Gerekli Yönetim Ürünleri
 • ‘İş Durumu’ Uygulaması ile İlgili Kavramlar
 • İş Durumunun Etkili Yönetimi İçin Rehberlik
 • PRINCE2® Tekniği için ‘İş Durumu’ Uygulaması
 • ‘Organizasyon’ Uygulamasının Amacı
 • ‘Organizasyon’ Uygulaması ve İlkeler Arasındaki İlişkiler
 • Ana Yönetim Ürünlerinin Amacı
 • ‘Organizasyon’ Uygulaması ile İlgili Ana Kavramlar
 • Etkili Organizasyon İçin Rehberlik
 • PRINCE2® Tekniği için ‘Organizasyon’ Uygulaması
 • ‘Planlar’ Uygulamasının Amacı
 • ‘Planlar’ Uygulaması ve İlkeler Arasındaki İlişkiler
 • ‘Planlar’ Uygulamasını Desteklemek İçin Gerekli Yönetim Ürünleri
 • ‘Planlar’ Uygulaması ile İlgili Kavramlar
 • Planların Etkili Yönetimi İçin Rehberlik
 • PRINCE2® Tekniği için ‘Planlar’ Uygulaması
 • ‘Kalite’ Uygulamasının Amacı
 • ‘Kalite’ Uygulaması ve İlkeler Arasındaki İlişkiler
 • ‘Kalite’ Uygulamasını Desteklemek İçin Gerekli Yönetim Ürünleri
 • ‘Kalite’ Uygulaması ile İlgili Kavramlar
 • Kalitenin Etkili Yönetimi İçin Rehberlik
 • PRINCE2® Tekniği için ‘Kalite’ Uygulaması
 • ‘Risk’ Uygulamasının Amacı
 • ‘Risk’ Uygulaması ve İlkeler Arasındaki İlişkiler
 • ‘Risk’ Uygulamasını Desteklemek İçin Gerekli Yönetim Ürünleri
 • ‘Risk’ Uygulaması ile İlgili Kavramlar
 • Riskin Etkili Yönetimi İçin Rehberlik
 • PRINCE2® Tekniği için ‘Risk’ Uygulaması
 • ‘Sorunlar’ Uygulamasının Amacı
 • ‘Sorunlar’ Uygulaması ve İlkeler Arasındaki İlişkiler
 • ‘Sorunlar’ Uygulamasını Desteklemek İçin Gerekli Yönetim Ürünleri
 • ‘Sorunlar’ Uygulaması ile İlgili Kavramlar
 • Sorunların Etkili Yönetimi İçin Rehberlik
 • PRINCE2® Tekniği için ‘Sorunlar’ Uygulaması
 • ‘İlerleme’ Uygulamasının Amacı
 • ‘İlerleme’ Uygulaması ve İlkeler Arasındaki İlişkiler
 • ‘İlerleme’ Uygulamasını Desteklemek İçin Gerekli Yönetim Ürünleri
 • ‘İlerleme’ Uygulaması ile İlgili Kavramlar
 • İlerlemenin Etkili Yönetimi İçin Rehberlik
 • PRINCE2® Tekniği için ‘İlerleme’ Uygulaması

 

 1. PRINCE2® Süreçleri
 • PRINCE2® Süreçlerinin Amacı
 • Bir Proje Başlatma
 • Bir Proje Yönlendirme
 • Bir Proje Başlatma
 • Bir Aşamayı Kontrol Etme
 • Ürün Teslimatını Yönetme
 • Bir Aşama Sınırını Yönetme
 • Bir Proje Kapatma
 • PRINCE2® Süreçlerinin Amaçları
 • Bir Proje Başlatma
 • Bir Proje Yönlendirme
 • Bir Proje Başlatma
 • Bir Aşamayı Kontrol Etme
 • Ürün Teslimatını Yönetme
 • Bir Aşama Sınırını Yönetme
 • Bir Proje Kapatma
 • PRINCE2® Süreçlerinin Bağlamı
 • Bir Proje Başlatma
 • Bir Proje Yönlendirme
 • Bir Proje Başlatma
 • Bir Aşamayı Kontrol Etme
 • Ürün Teslimatını Yönetme
 • Bir Aşama Sınırını Yönetme
 • Bir Proje Kapatma

 

 1. PRINCE2® İlkelerinin Bağlamında Uygulanması
 • PRINCE2® İlkelerinin Bağlamında Uygulanması
 • Sürekli İş Gerekçesi
 • Deneyimden Öğrenme
 • Rolleri, Sorumlulukları ve İlişkileri Tanımlama
 • Aşamalar Halinde Yönetme
 • İstisnai Durumda Yönetme
 • Ürünlere Odaklanma
 • Projeye Uyarlamak

 

 1. Başarılı Projelerde Etkili İnsan Yönetiminin Uygulanması
 • Takımların Liderlik ve Yönetimi İçin Yaklaşım Uygun
 • Bir Proje İçinde Değişimin Liderlik ve Yönetimi İçin Yaklaşım
 • Yaklaşımı Uygulama
 • İletişim
 • Yöntemin Merkezindeki İnsanlar
 • Ana Yönetim Ürünlerini Uygulama
 • İletişim Yönetimi Yaklaşımı
 • Değişim Yönetimi Yaklaşımı

 

 1. PRINCE2® Uygulamalarının İlgili Yönlerini Uygulama ve Uyarlama
 • İş Durumu
 • PRINCE2® İş Durumu Uygulamasını Uygulama
 • Bir İş Durumu Uygulamasının Etkili ve Amaçlı Olduğuna İlişkin Bir Yaklaşımı Analiz Etme
 • Dikkate Alınması Gerekenler: PRINCE2® İlkeleri ve Etkili Teknikler
 • Organize Etmek
 • PRINCE2® Organize Etmek Uygulamasını Uygulama
 • Bir Organize Etmek Uygulamasının Etkili ve Amaçlı Olduğuna İlişkin Bir Yaklaşımı Analiz Etme
 • Dikkate Alınması Gerekenler: PRINCE2® İlkeleri ve Etkili Teknikler
 • Planlar
 • PRINCE2® Planlar Uygulamasını Uygulama
 • Bir Planlar Uygulamasının Etkili ve Amaçlı Olduğuna İlişkin Bir Yaklaşımı Analiz Etme
 • Dikkate Alınması Gerekenler: PRINCE2® İlkeleri ve Etkili Teknikler
 • Kalite
 • PRINCE2® Kalite Uygulamasını Uygulama
 • Bir Kalite Uygulamasının Etkili ve Amaçlı Olduğuna İlişkin Bir Yaklaşımı Analiz Etme
 • Dikkate Alınması Gerekenler: PRINCE2® İlkeleri ve Etkili Teknikler
 • Risk
 • PRINCE2® Risk Uygulamasını Uygulama
 • Bir Risk Uygulamasının Etkili ve Amaçlı Olduğuna İlişkin Bir Yaklaşımı Analiz Etme
 • Dikkate Alınması Gerekenler: PRINCE2® İlkeleri ve Etkili Teknikler
 • Sorunlar
 • PRINCE2® Sorunlar Uygulamasını Uygulama
 • Bir Sorunlar Uygulamasının Etkili ve Amaçlı Olduğuna İlişkin Bir Yaklaşımı Analiz Etme
 • Dikkate Alınması Gerekenler: PRINCE2® İlkeleri ve Etkili Teknikler
 • İlerleme
 • PRINCE2® İlerleme Uygulamasını Uygulama
 • Bir İlerleme Uygulamasının Etkili ve Amaçlı Olduğuna İlişkin Bir Yaklaşımı Analiz Etme
 • Dikkate Alınması Gerekenler: PRINCE2® İlkeleri ve Etkili Teknikler

 

 

 

 1. PRINCE2® Süreçlerinin İlgili Yönlerini Uygulama (ve Uyarlama)
 • Bir Proje Başlatma Süreci
 • Faaliyetler, Girdiler ve Çıktılar
 • Roller ve Sorumluluklar Uygulamaları
 • Bir Proje Başlatma Sürecinin Etkili ve Amaçlı Olduğuna İlişkin Bir Yaklaşımı Analiz Etme
 • Dikkate Alınması Gerekenler: Bağlam, PRINCE2® İlkeleri ve Sürecin Amaç ve Hedefleri
 • Impress Akademi olarak eğitimlerimizin sonunda dijital sertifika vermekteyiz. Bu sertifika Impress Akademi kurum onaylı olarak, kişiye özel seri numarasıyla dijital kütüphanenize eklenmektedir.
 • Dijital sertifika, size sertifikanızı başta Linkedin olmak üzere sosyal platformlarda görünür kılarak CV’nizi güçlendirme imkanı sağlar.
 • Sertifier altyapısında oluşturulan kütüphanenizde tüm yetkinliklerinize, kazanımlarınıza ve kurs bilgilerine tek tuşla erişebilirsiniz.
 • Dilerseniz sertifikanıza PDF formatında da ulaşabilirsiniz.

İletişim Formu

BİZ SİZİ ARAYALIM