Java ile Native Android Uygulama Geliştirme Eğitimi - Online, Uygulamalı | 0216 450 02 02

Java ile Native Android Uygulama Geliştirme Eğitimi

Java ile Native Android Uygulama Geliştirme

Java ile Native Android Uygulama Geliştirme Kursları

Impress Akademi'nin Java ile Native Android Uygulama Geliştirme Eğitimi, mobil uygulama geliştirme alanında temel bir beceri olan Java dilini kullanarak Android uygulamaları geliştirmeyi öğrenmek isteyenler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Bu eğitim, katılımcılara Java dilinin temellerini, Android uygulama geliştirme sürecini ve Android Studio gibi geliştirme araçlarını öğretir. Kurs süresince, katılımcılar Android platformuna özgü kullanıcı arayüzleri oluşturmayı, veri depolama yöntemlerini kullanmayı, ağ işlemleri gerçekleştirmeyi ve uygulamalarını Google Play Store'a dağıtmayı öğrenirler.

Java ile Native Android Uygulama Geliştirme Eğitimi, sektörde deneyimli mobil uygulama geliştirme uzmanları tarafından verilir ve interaktif derslerle desteklenir. Bu sayede katılımcılar teorik bilgiyi uygulamada kullanma fırsatı bulurlar. Android uygulama geliştirme becerilerini geliştirmek ve mobil uygulama pazarında yer edinmek isteyenler için en iyi kurslardan biridir.

Java ile Native Android Uygulama Geliştirme Eğitimi
Java, nesne yönelimli, birden çok platformda çalışan (platform bağımsız) günümüzün en popüler programlama dillerinden biridir. Windows, Linux ve Mac OS dahil olmak üzere çoğu işletim sisteminde çalışır. Günümüzün en çok kullanılan mobil işletim sistemi olan Android işletim sistemi içinde uygulama geliştirme dili olarak seçilmiştir. 

Eğitimin amacı nedir?
Java programlama dilini kullanarak Android ekosistemine uygulamalar geliştirmeyi öğretmek için oluşturulmuş bir eğitimdir.

Kimleri için uygundur?
Android ekosistemine uygulama geliştiren, bu konuda kariyer hedefi olan herkese uygun bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği
Eğitim süresi: 30 Saat (5 Gün) Ön koşul:
Yok 

 • Java ve Uygulama Geliştirmeye Giriş 
  • Java Teknolojisine Giriş 
   • Java dünyasına kısa bir giriş 
   • Java ürün gruplarının tanıtımı 
   • JEE platformunun çalışma prensipleri 
   • Garbage Collector ve Virtual Machine Kavramları 
 • Java Dünyasında Problem Analizi ve Metodolojiler 
  • Nesne yönelimli analiz prensipleri 
  • Sınıf tasarımı ve problem çözme yaklaşımı 
 • Java Uygulamalarını Geliştirmek, Derlemek ve Çalıştırmak 
  • Java programlama dilinde sınıfların temel bileşenlerini tanımak 
  • Basit bir uygulamayı çalıştırmak, derlemek ve çalıştırmak. 
  • Derleyiciler ve uygulama geliştirme platformlarının tanıtımı 
 • Java Programlama Dili Temelleri 
  • Değişkenler, Veri Tipleri ve Nesneler 
   • Java dilinde değişken kavramı, kurallar ve bildirimler 
   • Temel Java veri tiplerini tanımak 
   • Referans ve değer tiplerinin ayrımı 
   • Değişken tanımlama standartları ve kabul görmüş standartlar 
   • Temel tür dönüşüm teknikleri (Type Casting, Converting) 
   • Nesne referanslarının yaratılması 
   • JDK'da bulunan temel referans tipleri (örn:string) 
   • Dizi tanımlama, tek boyutlu ve çok boyutlu diziler 
   • Dizilerle ilgili genel işlemler 
 • Operatörler ve Standart Programlama Yapıları 
  • Standart operatörlerin tanıtılması 
  • Operatörlerin sınıflandırılması 
  • Koşul ve ilişkisel operatörler 
  • Temel koşul yapısı, if-else ifadeler 
  • Switch-case deneyimi 
  • Klasik döngü yapıları (for, while, do while) 
 • Sınıf ve Metodların Bildirimleri ve Kullanımı 
  • Sınıf bildirimi 
  • Metod tanımlama ve kullanma 
  • Static metodların bildirimi ve farkları 
  • Sınıf içerisinde aynı isimde metodların kullanılması (method overloading) 
  • Encapsulation teknikleri 
  • Sınıf bildirimi yapmak 
  • Constructor metodlarının bildirilmesi ve kullanımı 
 • Java Dili ve Nesne Yönetimli Programlama 
  • Java Dilinin Nesne Yönelimli Özellikleri 
   • Türetme kavramı ve miras alma (Inheritance) 
   • Sınıflarda çok biçimcilik (Polymorphism) 
   • Soyutlama ve abstract sınıflar 
   • Örnek türetme senaryoları 
   • Interface kullanmak 
  • İleri Java Programlama Özellikleri 
   • İstisna yönetimi (Exception handling) 
   • Java da İstisna yönetimi 
   • Try-catch-finally blokları 
   • Koleksiyon nesneleri ile çalışmak (Collections) 
   • Thread sınıfı ile çalışmak 
  • Temel Veritabanı ve Dosya İşlemleri 
   • Windows dosya sistemine erişmek 
   • Dosyalardan okuma yapmak ve veri yazmak. 
   • Temel veritabanı erişim kütüphanelerine giriş 
   • Veritabanı bağlantı cümlecikleri ve komutları 
   • JDBC kütüphanesinin genel kullanım senaryoları 
 • Android Giriş 
  • Android'e Giriş ve Tarihçesi 
   • Android Kaynak Kodu 
   • Android Çekirdeği 
   • Android Kernel Yapısı 
   • Java VM çalışması 
   • Dalvik VM ile JVM arasındaki fark 
   • Android Runtime - ART 
   • Android Versiyonları 
   • Android Geliştirme Ortamı 
   • Geliştirme Ortamının kurulması 
   • JDK ve Android Studio kurulumu 
   • HAXM kurulumu 
   • AVD kurulumu 
   • Android SDK kurulumu 
 • Android Studio Proje Dizini 
  • Android Java Dizini 
  • Resources 
  • Layouts ,Drawables ,Values ,Colors ,Strings , 
  • Dimens ,Styles ,Assets ,Menu 
  • Build Grandle 
  • xml 
  • Permission 
  • Android Monitor 
 • Android Tasarım Giriş 
  • Linear Layout 
  • Relative Layout 
  • Constraint Layout 
  • Çoklu Ekran Desteği 
  • Çoklu Dil Desteği 
 • Android Çalışma Yapısı 
  • Activity & Layout ilişkisi 
  • Yeni bir android sayfa oluşturma 
  • UI – Android Yaşam Döngüsü 
  • Activity’ler Arası Geçişler 
  • Activity’ler Arası Veri Taşıma 
  • Back Stack 
  • Splash ekran oluşturma 
  • Fragmentlar ile Çalışma 
  • Fragment Çalışma Yapısı 
  • Fragment Oluşturma 
  • Fragment'lar Arası Veri Taşıma 
 • Android Widgetlar 
  • Button 
  • TextView 
  • EditText 
  • Toggle Button ve Switch 
  • RadioButton ,RadioGroup ve CheckBox 
  • ProgressBar 
  • RatingBar 
  • WebView 
  • ImageView 
  • VideoView 
  • ScrollView 
  • TimePicker,DatePicker 
  • ListView 
  • Özelleştirilmiş ListView 
  • Context Menu 
  • GridView 
  • Özelleştirilmiş GridView 
  • Spinner 
 • Android Kullanıcı Etkileşimi 
  • Toast Message 
  • Özelleştirilmiş Toast Message 
  • Menu 
  • OptionsMenu 
  • PopUP Menu 
  • AlertView 
  • Özelleştirilmiş AlertView 
 • Android Material Design 
  • Material Design Kütüphanesinin Eklenmesi 
  • Arayüz Renklerinin düzenlenmesi 
  • ToolBar Çalışma Yapısı 
  • Özelleştirilmiş ToolBar 
  • ToolBar Menu Ekleme 
  • Collapse ToolBar 
  • ToolBar Arama Özelliği 
  • Bottom Navigation View 
  • Tabs Layout 
  • Navigation Drawer 
  • RecyclerView & CardView 
  • Özelleştirilmiş RecyclerView 
  • Floating Action Button 
  • EditText için Floating Labels 
  • Giriş Kontrolleri 
  • SnackBar 
 • Android Depolama İşlemleri 
  • Shared Preferences 
  • Harici Depolama 
  • Dahili Depolama 
  • SQLite 
  • Content Provider 
 • İleri Android 
  • Service 
  • BroadCast Receiver 
  • Custom BroadCast Receiver 
  • Ayarlar Ekranı – Preference Activity 
  • Push Notification Oluşturma 
  • Zamana ve Duruma bağlı notification 
  • İnternete tabanlı notification 
  • Thread 
  • AsyncTask 
  • CountDown Timer 
 • İnternet Tabanlı İşlemler 
  • Restful API 
  • Volley Kütüphanesi 
  • Retrofit 2 Kütüphanesi 
  • Firebase Realtime Database 
  • Picasso Kütüphanesi 
 • Android Lokasyon İşlemleri 
  • GPS 
  • Google Maps 

İletişim Formu

BİZ SİZİ ARAYALIM