İş & Sistem Analizi ile Tanışma Eğitimi - Online, Uygulamalı | 0216 450 02 02

İş & Sistem Analizi ile Tanışma Eğitimi

İş & Sistem Analizi ile Tanışma

İş & Sistem Analizi ile Tanışma Kursları

Impress Akademi'nin İş Sistem Analizi ile Tanışma Eğitimi, iş analizi konusunda temel bilgi ve becerilere sahip olmak isteyenler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Bu eğitim, katılımcılara iş sistemleri analizine giriş yapmayı, iş analizi süreçlerini anlamayı ve temel iş analizi tekniklerini öğretir. Kurs süresince, katılımcılar iş gereksinimlerini belirleme, iş süreçlerini modelleme ve gereksinimleri belgelendirme gibi iş analizi faaliyetlerini öğrenirler. Ayrıca, katılımcılar iş analizi araçlarını ve tekniklerini kullanarak iş problemlerini tanımlama ve çözme becerilerini geliştirirler.

İş Sistem Analizi ile Tanışma Eğitimi, sektörde deneyimli iş analistleri ve sistem analistleri tarafından verilir ve interaktif derslerle desteklenir. Bu sayede katılımcılar teorik bilgiyi uygulamada kullanma fırsatı bulurlar. İş analizi süreçlerine ve tekniklerine aşina olmak ve iş sistemlerini daha etkili bir şekilde analiz etmek isteyenler için en iyi kurslardan biridir.

İş & Sistem Analizi ile Tanışma Eğitimi
Tüm işletmelerde ve projelerde, yapılacak işin ya da işlerin verimli bir şekilde yapılması ve yönetilebilmesi için, analiz ve modelleme teknikleri kullanılır. Bu teknikler ile geliştirilen iş süreçleri çok daha verimli ve maliyet etkin bir şekilde yönetilmektedir. İşletmelere, hızlı iş süreçleri, maliyet etkinliği, verimlilik ve karlılık artışı sağlar. İş Analistleri bu modelleme tekniklerini uygulayan ve yöneten kişilerdir. 

Eğitimi amacı nedir?
İş analisti olarak çalışan ya da bu alanda kariyer hedefi olan profesyonellere, gerekli olan tüm analiz ve modelleme tekniklerin ne zaman ve nasıl kullanılacağını öğretmektir.

Kimler için uygundur?
İşletmelerde iş analisti olarak çalışan ya da bu yönde kariyer hedefi olan herkese uygundur.

Eğitim İçeriği
Eğitim süresi:
12 Saat (2 Gün)

 • Analistin Misyonunu Anlamak 
  • Analiz 
  • Sistem 
  • Kurumsal Ortamda Analiz Gereksinimi
  • İş Analizi - Sistem Analizi - Gereklilik Analizi
  • Gereklilik Kaynakları - İşletmelerin Anatomisi 
  • Gereksinimin Anatomisi
  • Gereksinim Tipleri 
 • Analistler İçin Temel Kavramlar 
  • Bilgi Teknolojilerine Yönelik Talepleri Anlamak
  • Bilgi Teknolojileri Projelerinin Anatomisi 
  • Bilgi Teknolojileri Operasyonel Faaliyetlerinin Anatomisi 
  • Müşteri, Paydaş ve İş Birimleri 
  • Amaç ve Hedef Belirleyerek Çalışmanın Önemi
  • Risklerin Önemi ve Analiz Çalışmalarındaki Yeri
  • Kısıtların Önemi ve Analiz Çalışmalarındaki Yeri 
  • Varsayımların Önemi ve Analiz Çalışmalarındaki Yeri 
  • Yönetim Nedir ve Analistin Neleri Yönetmesi Gerekir? 
  • Müşteriyi Yönetmek
  • Gereksinimleri Yönetmek 
  • Yazılımcılar ile Çalışmak
  • Etkinlik ve Verimlilik 
 • Gereksinim Analizi Çalışmalarının Genel Sürecini Tanımak 
  • Talebin Oluşumu 
  • Talebin Anlaşılması 
  • Analiz Stratejisinin Belirlenmesi
  • Talep Kapsamın Belirlenmesi
  • Talep Kapsamı Mutabakatı 
  • İş Analizi 
  • Gereksinim Analizi ve Fonksiyonel Çözüm Tasarımı
  • Talebe İlişkin Gerekliliklerin Dokümantasyonu 
  • Talebe İlişkin Gerekliliklerin Doğrulanması 
  • Talebe İlişkin Gerekliliklerin Onaylanması 
  • Gerekliliklerdeki Değişikliklerin Yönetimi 

 

 • Temel Analiz Teknikleri 
  • Toplantı; Etkin Analiz Toplantısı İpuçları
  • Mülakat; Birebir Görüşmelere İhtiyaç Duyulan Noktalar
  • Rehberli Çalıştay; Birden fazla Paydaşla Hızlı İlerlemek 
  • Gözlem; Anlatılanları Doğrulamak ve Anlamak 
  • Anket; Uzak İş Birimleri ve Yığınlardan Bilgi Çekmek 
  • Odak Grup; Belirsizlik ve Kararsızlık Hallerinin Çözümü 
  • Prototipleme; Fonksiyonel Tasarımdaki Kararsızlıkları Önlemek 
 • Adım 1. Talebin Anlaşılması 
  • Talebin Anlaşılması ve Tanımlanması 
  • Talebin Kaynağındaki İş Problemleri ve İş Risklerinin Anlaşılması 
  • Talep Edilen Çözüm ile Kaynakları Arası Sağlama Yapılması 
  • Etki Analizi; Talebin Paydaş ve Sistem Etkilerinin Belirlenmesi 
  • Talebe İlişkin Varsayım ve Kısıtların Tanımlanması 
  • Talebe İlişkin Risklerinin Tanımlanması 
 • Adım 2. Analiz Stratejisinin Belirlenmesi ve Planlama 
  • Gereksinim Kaynaklarının Belirlenmesi 
  • Analiz Çalışması Aktivitelerinin Tanımlanması ve Sıralanması 
  • Analiz Çalışmasına İlişkin Kısıtların Belirlenmesi
  • Analiz Çalışmasına İlişkin Varsayımların Tanımlanması
  • Analiz Çalışmasına İlişkin Risklerin Belirlenmesi 
  • Döngüsel Çalışma 
  • Analiz Çalışmasının Efor ve Süre Tahminlenmesi 
 • Adım 3. Kapsam Belirleme ve Kapsam Mutabakatı 
  • Kapsam Belirleme Çalışmasının Planlanması
  • Kullanıcı Hikayeleri ile Kapsam Belirleme 
  • Kullanım Vakaları ile Kapsam Belirleme 
  • UML Kullanım Vakası Şem. 
  • Ortam Şeması ve ÜKY ile Kapsam Belirleme Çalışması 
  • Fonksiyonel Olmayan Gereksinimlerin Analizi
  • Kapsam Mutabakatı Sağlanması 
  • Müşteri, Teknik, Test, PY 
  • Temel Çizgi Oluşturmak 
 • Adım 4. İş Analizi 
  • İş Kurallarına Genel Bakış
  • İş Terminolojisi ve Veri Sözlüğü
  • İş Kısıtları 
  • İş Alanı Modelinin Çıkarılması
  • UML Sınıf Şem. 
  • Varlık Durum Geçişlerinin Analizi 
  • Karar Noktalarının Analizi 
  • Karar Ağaçları 
  • Hesaplamaların Analizi
  • İş Süreçlerinin Analizi 
 • Adım 5. Gereksinim Analizi ve Fonksiyonel Çözüm Tasarımı 
  • Kullanım Vakaları ile Gereksinim Analizi 
  • Kullanım Vakaları Günlük Hayat Örneği 
  • Kullanım Vakaları Yazıım Gereksinimi Örneği
  • Ekran Etkileşim Gereksinimlerinin Analizi
  • Rapor Etkileşim Gereksinimlerinin Analizi
  • Entegrasyon Gereksinimlerinin Analizi
  • Zaman Ayarlı Servis Gereksinimlerinin Analizi 
 • Adım 6. Analiz Çalışmasının Sonlandırılması 
  • Gereksinimlerin ve Fonksiyonel Tasarımın Dokümantasyonu 
  • Gerekliliklerin Doğrulanması 
  • Teknik Uzmanlardan Görüş Alınması 
  • Müşteriye Aktarım ve Müşteri Onayı
    

İletişim Formu

BİZ SİZİ ARAYALIM