İnsan Kaynakları Meslek Edindirme Kursu - Online, Uygulamalı | 0216 450 02 02

İnsan Kaynakları Meslek Edindirme Kursu

İnsan Kaynakları Meslek Edindirme Kursu

İnsan Kaynakları Meslek Edindirme Kursu

Impress Akademi'nin İnsan Kaynakları Meslek Edindirme Kursu, insan kaynakları yönetimi alanında kariyer yapmak isteyenler için detaylı bir eğitim sunar. 15 saat süren bu kurs, işe alım, mülakat teknikleri, bordro hazırlama ve performans yönetimi gibi konuları kapsar.

Kurs, hem teorik bilgileri hem de uygulamalı derslerle sağlar ve kurs sonunda verilen sertifika ile katılımcıların profesyonel yetkinliklerini belgeler. Kursun hem online hem de sınıf içi seçenekleri mevcuttur.

Nedir?  

İnsan Kaynakları Meslek Edindirme Kursu ile İnsan Kaynakları Yönetiminde Uzmanlaşacaksınız. 

İnsan kaynakları yönetimi; insanları işe alma, eğitme, ilgili politikalar geliştirme ve onları elde tutmak için stratejiler geliştirme sürecidir. İnsan Kaynakları Yönetimi aynı zamanda insanları, işyeri kültürünü ve çevresini yönetmeye yönelik stratejik ve kapsamlı bir yaklaşımdır. İnsan Kaynakları sayesinde boş pozisyonlar doldurulur, olası boş pozisyonlar için çalışmalar yürütülür ve çalışan aidiyetinin arttırılması amaçlanır.  

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünden Mezun Kişiler Nerelerde Çalışır?

İnsan kaynakları yönetimi bölümünden mezun kişiler özel işletmeler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının insan kaynakları departmanında iş olanakları bulabilirler. Özel şirketlerde insan kaynakları müdürü, insan kaynakları uzmanı ve sorumlusu gibi iş olanaklarına sahiptirler. İnsan kaynakları yönetimi bölümü mezunu kişiler, eğitim ve kariyer planlaması, çalışan ilişkileri performans yönetimi gibi insan kaynakları uygulama alanlarında kendilerini geliştirdikleri takdirde araştırmacı, eğitmen ve danışman olarak kariyerlerini sürdürebilirler.

Eğitimin Amacı

İnsan kaynakları yönetimi eğitimi, insan kaynakları alanında kariyer hedefleyen kişilerin alması gereken eğitimlerden birisidir. İnsan kaynakları bünyesinde kariyerlerini sürdürmek isteyen kişiler, birçok alanda uzmanlaşmış olmalıdır. Eğitimimizde ki amacımız kursiyerlerimize insan kaynaklarının ne olduğunu, neler yaptığını, bir kuruluş için öneminin ne olduğunu,  işe alım süreçlerini, özlük işlerini ve ücret - performans yönetim süreçlerini  uygulamalı dersler ile anlatmaktır.

Eğitim kimler için uygundur?

Eğitimimiz, üniversitelerin “İnsan Kaynakları Yönetimi” bölümlerinden mezun kişiler ve/veya kariyerini “İnsan Kaynakları Yönetimi” alanında sürdürmek isteyen herkes için uygundur.

Kurs Sonunda Kazanımlar Nelerdir?

“İnsan Kaynakları Yönetimi” eğitimimiz sonrasında, eleman seçme, eleman yerleştirme, mülakat, bordro hazırlama, iş kanunları, organizasyon, kariyer ve performans yönetimi konularında uzmanlaşacaksınız. 

Kariyere Yararları Nelerdir?

20 yıllık deneyimimiz ve uzman kadrolarımızla uygulamalı bir şekilde verilen “İnsan Kaynakları Yönetimi” eğitimi sonrasında sahip olacağınız Linkedin uyumlu dijital sertifikanız ile iş hayatınızda öne çıkacaksınız.  

 

Eğitim Süresi: 15 Saat

 

Eğitim İçeriği

MODÜL 1:STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE BAKIŞ – İŞE ALIM SİSTEMİ ve MÜLAKAT TEKNİKLERİ

 •  İnsan Kaynaklarının Tarihçesi
 •  İnsan Kaynaklarının Tanımı
 •  İnsan Kaynaklarının Önemi, Amacı, İşlevleri
 •  Stratejik İnsan Kaynaklarına Bakış
 •  İşletme Nedir? Yönetim Nedir?
 •  Vizyon-Misyon-Strateji Nedir? İnsan Kaynakları İle İlişkisi Nasıldır?
 •  Strateji Belirleme Teknikleri Nelerdir? Swot Analizi Nasıl Yapılır?
 •  Kurumsal Değer Kurumsal İlke ve Kavramlar
 •  Organizasyon Yönetimi, Organizasyon Şeması Hazırlama
 •  İnsan Kaynağı Planlaması Nasıl Yapılır?
 •  Yıllık İnsan Kaynakları İş gücü Maliyeti Hesaplama
 •  İş Nedir? İş Analizi Nedir ve Nasıl Yapılır?
 •  İş Analizi Süreci, Metotları Uygulama Alanları
 •  Görev Nedir? Görev Tanımı Nedir, Nasıl Hazırlanır?
 •  Aday Başvuru Takip Sistemi Nasıl Kurulur?
 •  İş Görüşmesine Hazırlık, İş Görüşmesinin Hedefi
 •  İş Görüşmesi Teknikleri
 •  Mülakat Çeşitleri Nelerdir?

 

 

 

 Mülakat Teknikleri

 • Eleman Seçme
 • Eleman Çekme, Seçme Süreci, Yerleştirme
 • Mülakat Teknikleri
 • Mülakat Türleri
 • Yetkinlik Türleri
 • Adayın Değerlendirildiği Önemli Beceriler
 • İş Mülakatlarında Sıklıkla Yapılan Hataların Kaynakları
 • Mülakat Aşamaları
 • Mülakatta Sorulan Soru Tipleri
 • Mülakatta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Uygulama
 • Vaka 2. Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Örnek Mülakat Uygulaması
 •  İş Görüşmesinde Sorulacak Soru Yapıları
 •  İş Görüşmesinde Yapılmaması Gerekenler
 •  Görüşme Sonrası Çalışmalar
 •  Değerlendirme ve Aday Seçimi Nasıl Olmalıdır?
 •  İş ve Ücret Teklifi

(Not: Bu dersteki tüm çalışmalar birebir katılımcılar ile uygulamalı olarak yapılmaktadır.)

 

MODÜL 2: PERSONEL BORDROLAMA ve ÖZLÜK İŞLERİ

 •  Personel Özlük Dosyası Hazırlama (Yasal Zorunluluklar)
 •  Personel SGK İşe Giriş Bildirimleri. Verilmesi Gereken Bildirgeler Nelerdir? Nasıl Düzenlenir? E-Bildirge Uygulaması Nedir? Nasıl Yapılır?
 •  Personel Bordrosu Hazırlama
 •  Brütten Nete – Netten Brüte Ücret ve Maliyet Hesaplama
 •  1475 Sayılı Kıdem Tazminatı Kanunu. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları ve Kıdem Tazminatı Hesaplaması
 •  İhbar Tazminatı Hak Kazanma Şartları ve İhbar Tazminatı Hesaplaması
 •  İş Sözleşmesi Nedir? Belirli, Belirsiz, Part-time, İş Sözleşmeleri Nasıl Yapılır? Örnekleri
 •  4857 Sayılı İş Kanun En Önemli Maddeleri Nelerdir? Tüm Kanun Maddelerinin Yorumlanması – Yargıtay Kararları
 •  506 Sayılı SSK Kanunu -5510 Sayılı SGK Kanunu, Borçlar Hukuku Konularında Bilmemiz Gerekenler Nelerdir?

 

MODÜL 3:ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ ve KARİYER YÖNETİM SİSTEMİ

 •  Ücret Nedir?
 •  Ücret Bandı Nedir?
 •  Ücret Çeşitleri ve Ücret Politikaları
 •  İş Değerlendirme Nedir Nasıl Yapılır?
 •  İş Değerlendirme Yöntemleri Nelerdir? İş Değerlendirme Metodolojisi Örneği
 •  İş Değerlemenin Ücrete Yansıması Nasıldır?
 •  Piyasa Ücret Araştırması Nasıl Yapılır?
 •  Ücret Sistemleri Nelerdir? Nasıl Oluşturulmalıdır?
 •  HAY Grup Ücret Sistemi
 •  Örnek Ücret Sistemi Kurulması
 •  Kariyer Nedir?
 •  Kariyer Yönetimi Nedir?
 •  Kariyer Yönetim Sisteminin Önemi
 •  Kariyer Motivasyon İlişkisi
 •  Kariyer Haritası Nasıl Hazırlanır?
 •  Çok Yönlü Kariyer Nedir?
 •  Kariyer Aşamaları Nelerdir?
 •  Uygulamalı Kariyer Yönetim Sistemi Hazırlanması

 

MODÜL 4:PERFORMANS YÖNETİM SİSTEM

 • Performans Nedir?
 •  Performans Yönetim Sistemi Nedir?
  • Performans Değerlendirme
  • İK Yönetiminde Performans Değerlendirme
  • Performans Değerlendirme Süreci İle İlgili Bazı Örgütsel ve Çevresel Faktörler
  • Performans Değerlendirme Uygulamalarındaki Genel Sorunlar
  • Performans Değerlendirmenin Amaçları
  • Performans Değerlendirmenin Kullanım Alanları
  • Performans Yönetim Sistemi
  • PYS’nin Temel Unsurları
  • Performans Değerlendirme Yöntemleri
  • Değerlendirme Hataları
  • Değerlendirmede Kullanılan Faktörler
  • Yetkinlik Kavramı ve Yetkinlikler
  • Yetkinlere Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Yetkinlik Modelinin Yararları
  • Yetkinliklere Dayalı İş Analizi
  • Hedef Nedir? Türleri
  • Hedef Değerlendirmeleri
  • Örnek Çalışma – Performans Yönetimi

 

MODÜL 5: EĞİTİM ve GELİŞİM YÖNETİMİ – ÇALIŞAN MEMNUNİYET SİSTEMİ

 •  Eğitim Nedir?
 •  Öğrenme Nedir? Öğrenme Türleri Nelerdir?
 •  Gelişim Nedir?
 •  Eğitim İhtiyaç Analizi Nasıl Yapılır?
 •  Eğitim Bütçesi Nasıl Hazırlanır?
 •  Eğitim Planlaması Nasıl Yapılır?
 •  Eğitim Organizasyonu Nasıl Yapılır?
 •  Eğitimlerde Uygulanan Teknikler Neler Olmalıdır? Beden Dili, Diksiyon, Eğitimci İletişimi
 •  Eğitim Sonrası Değerlendirme Nasıl Yapılır? Alınan Eğitimin Şirket Karlılığına Etkisinin Ölçülmesi
 •  Eğitim Raporlaması Nasıl Yapılır?
 •  Çalışan Memnuniyeti Ölçme Teknikleri Nelerdir?
 •  Çalışan Memnuniyeti Anketi Nasıl Hazırlanır?
 •  Çalışan Memnuniyet Anketleri Nasıl Analiz Edilir?
 •  Sonuç Raporu Nasıl Hazırlanır?

 

 

 • Impress Akademi olarak eğitimlerimizin sonunda dijital sertifika vermekteyiz. Bu sertifika Impress Akademi kurum onaylı olarak, kişiye özel seri numarasıyla dijital kütüphanenize eklenmektedir.
 • Dijital sertifika, size sertifikanızı başta Linkedin olmak üzere sosyal platformlarda görünür kılarak CV’nizi güçlendirme imkanı sağlar.
 • Sertifier altyapısında oluşturulan kütüphanenizde tüm yetkinliklerinize, kazanımlarınıza ve kurs bilgilerine tek tuşla erişebilirsiniz.
 • Dilerseniz sertifikanıza PDF formatında da ulaşabilirsiniz.

İletişim Formu

BİZ SİZİ ARAYALIM